नगरपालिकाको आठाैँ नगर सभामा आ.व. ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सभाध्यक्ष एबं नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार श्रेष्ठज्यू, (१० आषाढ, २०७८)