एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी २ दिने अभिमूखीकारण कार्यक्रम समापनको तस्बीरहरु