आज मिति २०७९ आषाढ १० गते सिद्धिचरण नगरपालिकाको दशौँ नगर सभा संचालन गर्नुहुँदै आदरणीय नगर प्रमुख श्री तेजन खनालज्यू ।