आज मिति २०७९ आषाढ १० गते सिद्धिचरण नगरपालिकाको दशौँ नगर सभामा आ.व. ०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै आदरणीय नगर प्रमुख श्री तेजन खनालज्यू ।