आज मिति २०७९ आषाढ १० गते सिद्धिचरण नगरपालिकाको दशौँ नगर सभामा आ.व.०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै आदरणीय नगर उपप्रमुख श्री केदारबाबु बस्नेतज्यू l