सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना, (कुन्तादेवी सप्लायर्स, सिद्धिचरण न.पा.१२, ओखलढुङ्गा) l