विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना, विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा ।