माग फाराम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु सबै, सिद्धिचरण नगरपालिका ।