प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना, सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा ।