तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । (कक्षा ६ भन्दा माथि सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा)