किसान सूचिकरण सहजकर्ता पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।