अनधिकृत विदेशी नागरिक प्रवेश गर्न नदिने सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको निर्देशन (वडा कार्यालयहरु १२ वटै)