सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता संयोजक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।