बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (आम्जानी मिलनचोक ओखरबोट निशंखे तलुवा ओखलढुंगा)