बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण यथासिघ्र पठाई दिने सम्बन्धी १२ वटै वडा कार्यालयहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना l