निबन्ध प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना, सम्बन्धित सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सिद्धिचरण नगरपालिका ।