उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।