सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिद्धिचरण नगरपालिकाको योग भवन निर्माणको लागि वोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना l

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (मिति २०७५l०७l१८)

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५l०२l २८)