सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व.०७५।०७६ को ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना (१३ श्रावण, २०७५)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५l०२l २८)

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (मिति : २०७५/०१/२४)

पिकउप, दमकल र टिपर आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी वोलपत्र आवाहनको सूचना