कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
भोजराज खतिवडा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९८५२८२३१११
दिब्य श्रेष्ठ इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा dibyasthaa@gmail.com ९८५२८४१९९९
बिष्णु बहादुर भट्टराई लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४२९२९१३९
पदम परियार कम्प्युटर अपरेटर सुचना शाखा padam.siddhicharanmun@gmail.com ९८५२८४०८११
राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ असिस्टेन्ट सव ई. प्राबिधिक शाखा ९८५२८४०८३६
टिका प्रसाद दाहाल असिस्टेन्ट सव ई. प्राबिधिक शाखा ९८४२९३११६५
ज्ञान बहादुर राई असिस्टेन्ट सव ई. प्राबिधिक शाखा ९८६०४४७९८४
कृष्ण बहादुर दाहाल खरिदार योजना शाखा ९८६२८१५५१३
चुडामणि दाहाल खरिदार जेन्सी शाखा ९८४२९४१३२१