सम्पर्क

नगर प्रमुख : ०३७-५२०६८० 

नगर उपप्रमुख : ०३७-५२०६८१ 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : ०३७-५२०६२५ 

राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा  : ०३७-५२०७५७ 

सामान्य प्रशासन शाखा : ०३७-५२०२१३ 

शहरी पुर्बाधार विकास शाखा  : ०३७-५२०६८२ 

सूचना प्रबिधि शाखा 

E-mail : siddhicharanmunicipality@gmail.com  

             padam.siddhicharanmun@gmail.com

             Fax No. : 037-5200051

             Viber No. : 9852840811

             Contact  Phone : 037-520051

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !